งานแกะสลัก

งานแกะสลักป้ายหินแกรนิตและหินอ่อน

เราบริการแกะสลักป้ายหินแกรนิตและหินอ่อน มีทั้งป้ายหินแกรนิตขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก
รับรองคุณภาพและความสวยงาม โดยช่างผู้มีฝีมือซึ่งสั่งสมประสบการณ์มานานหลายสิบปี     

ชนิดของผลงาน ได้แก่

  • แกะสลักป้ายกระเบื้อง, หินอ่อน-หินแกรนิต พร้อมติดตั้ง
  • แกะสลักแบบตอกเม็ดสีส่องตัววี (V)
  • แกะสลักแบบตอกเม็ดท้องปลิงตัวยู (U)
  • แกะสลักแบบตอกเม็ดผิวมะกรูด
  • แกะสลักป้ายบรรจุอัฐิ พร้อมรูปกระเบื้องสี, ขาว, ดำ